O liceum | Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Warszawie - Ursynów im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

O Liceum

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO – najstarszej i pierwszej społecznej placówki oświatowej w Warszawie.

W 30 letniej historii tej placówki, Zespół Szkół prowadził już Liceum (w latach 1992-2003), które w odpowiedzi na reformę szkolnictwa i potrzeby absolwentów zostało przekształcone w Gimnazjum. Dziś sytuacja jest odwrotna – w miejsce Gimnazjum od roku szkolnego 2019/2020 uruchamiamy klasy licealne: dwie liceum czteroletniego i dwie trzyletniego.

Mimo zmian w systemie edukacji, my od 30 lat cieszymy się stałym i bardzo wysokim poziomem nauczania.

Nasi absolwenci aplikują z sukcesem do najlepszych szkół i uczelni w Warszawie.

Mamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, kameralne klasy uczące się w systemie jednozmianowym, indywidualne podejście do każdego z uczniów i świeżo wyremontowany budynek w dogodnej lokalizacji. Żaden uczeń nie jest dla nas anonimowy, wspieramy indywidualny rozwój, monitorujemy postępy, zachęcamy do „sięgania wyżej” tam, gdzie widzimy potencjał. Zapewniamy wszechstronny, harmonijny rozwój uczniów w przyjaznej atmosferze, kulturze nowoczesnych wartości i budowaniu kompetencji przyszłości.

Wszystkie oddziały Liceum będą realizowały w klasie pierwszej program ogólny i przedmioty na poziomie podstawowym (z wyjątkiem rozszerzonego języka angielskiego). Uczniowie dopiero wiosną dokonają wyboru kierunku i profilu klasy, w której będą kontynuować naukę. Nie zostawiamy uczniów z tym wyborem samym sobie. Zły wybór oznacza zazwyczaj dodatkowe koszty korepetycji, koszty emocjonalne, ryzyko niedostania się do kolejnej szkoły, wydłużenia edukacji potrzebnej do podjęcia pracy i niepotrzebny stres. Wierzymy, że profilowanie kierunkowe jest pierwszą ważna decyzją dla uczniów, mająca realny wpływ na jakość ich przyszłego życia.

Roczny program Doradztwa Zawodowo-Edukacyjnego przygotowuje uczniów do świadomych i rzetelnych wyborów dostosowanych do wymogów rynku pracy. Program oparty o rozwijanie świadomości siebie, diagnozę potencjału, budowanie motywacji życiowej kończy się indywidualnym planem działania dla każdego z uczniów.

Zajęcia z Filozofii, dzięki którym uczniowie nabędą umiejętności krytycznego myślenia, podstaw logiki i argumentacji, działania ku wartościom, obycia z źródłami kultury europejskiej, kultury dyskusji i podstaw retoryki – przygotuje naszych uczniów by w sposób otwarty i świadomy mogli podejmować decyzje i uczestniczyć w życiu społecznym.

Umożliwiamy zdobycie wiedzy do uzyskania świadectwa dojrzałości i umiejętności niezbędnych w życiu. Uczymy wrażliwości społecznej, emocjonalnej, rozwijamy samoświadomość, umiejętności rozwiazywania problemów i konfliktów bez przemocy, współdziałania zespołowego, komunikacji międzyludzkiej oraz osobistego przywództwa.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do klas pierwszych.Kadra:

Dyrektor szkoły – Izabela Piaskowska
Wicedyrektor szkoły – Agnieszka Obłój

Język polski - Krystyna Chmielecka,
Język polski - Elżbieta Matuszewska,
Język angielski - Aleksandra Siwicka
Język angielski - Magdalena Milewska
Język niemiecki - Karolina Błoch
Język niemiecki - Agnieszka Obłój
Język hiszpański - Alonso Maria Jose Perez
WOS - Dr hab. Tomasz Kownacki
Historia - Krzysztof Jabłoński
Fizyka - Dr Jakub Zieliński
Biologia - Dr Paweł Przybylski
Chemia - Dr Paweł Przybylski
WOK - Ignacy Szczeniowski
Filozofia - Ignacy Szczeniowski
Etyka - Ignacy Szczeniowski
Matematyka - Monika Bączek
Przędsiębiorczość - Damian Bińkiewicz
Geografia - Natalia Nowierska
WF - Kamila Wierniuk-Osińska
Religia - Beata Dudek
Plastyka - Renata Gromulska
Informatyka - Dr Luiza Ochnio
Doradztwo Zawodowe - Sylwia Korycka-Fortuna

Pedagog - Dr Dorota MarczukPlany nauczania:

Plan nauczania w 3-letnim LO

Plan nauczania w 4-letnim LOPodręczniki:

Podręczniki do 3-letniego LO

Podręczniki do 4-letniego LO

Czesne za szkołę w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym wynosi 1300PLN miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy.

Wpłata rezerwacyjna wynosi 2600PLN (z czego 1300PLN zaliczane jest na poczet czesnego w miesiącu wrześniu)

Dane do przelewu:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO, 02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 10a

68 1020 1169 0000 8402 0287 6845

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019r. godz. 11.00
Miejsce rozpoczęcia roku szkolnego: ul. Polinezyjska 10a.

05.09. 2019 r. o godz. 18.00 zapraszamy rodziców na zebrania klasowe z wychowawcami.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Klasy I LO - wyjazd integracyjny + realizacja przedmiotu EDB

W dniach 09-13.09.2019r.organizujemy wyjazd integracyjny połączony z realizacją przedmiotu EDB dla uczniów klas pierwszych 3 i 4 letniego liceum.

Do pobrania: Zgoda i pełnomocnictwo