Rekrutacja na wolne miejsca | Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Warszawie - Ursynów

Rekrutacja uzupełniająca

Zasady rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie (Ursynów) w roku szkolnym 2019/2020

Pobierz kartę kandydata: Karta Kandydata

Prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu: 22 649 12 00 w godzinach od 9:00 do 15:00

Nasze Liceum stwarza doskonałe warunki do nauki w przyjaznej atmosferze. Dajemy uczniom możliwość udziału w wielu ciekawych projektach interdyscyplinarnych i międzynarodowych. Nasi nauczyciele chętnie wesprają młodzież w przypadku trudności.

Zasady rekrutacji uzupełniającej do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 otwieramy 2 klasy pierwsze liceum 3 -letniego (dla absolwentów gimnazjum) i 2 klasy pierwsze liceum 4-letniego ( dla absolwentów szkoły podstawowej)

 

Egzamin wewnętrzny

Rozmowa kwalifikacyjna

Średnia na świadectwie ukończenia
gimnazjum/szkoły podstawowej
co najmniej 4,5

 NIE

 TAK

Wynik egzaminu z języka polskiego
co najmniej 80%

 NIE

 TAK

Wynik egzaminu z matematyki
co najmniej 80%

 NIE

 TAK

Wynik egzaminu z języka angielskiego
co najmniej 80%

 NIE

 TAK

Ocena z zachowania co najmniej dobra

 NIE

 TAK

Jeśli uczeń nie spełnia powyższych kryteriów, rekrutowany zostaje na podstawie egzaminów wewnętrznych( język polski, matematyka, język angielski) i rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęciu do szkoły decyduje ostatecznie Dyrektor.

Czesne za szkołę w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym wynosi 1300PLN miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy.

Wpłata rezerwacyjna wynosi 2600PLN (z czego 1300PLN zaliczane jest na poczet czesnego w miesiącu wrześniu)

Dane do przelewu:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO, 02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 10a

68 1020 1169 0000 8402 0287 6845

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019r. godz. 11.00
Miejsce rozpoczęcia roku szkolnego: ul. Polinezyjska 10a.

05.09. 2019 r. o godz. 18.00 zapraszamy rodziców na zebrania klasowe z wychowawcami.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Klasy I LO - wyjazd integracyjny + realizacja przedmiotu EDB

W dniach 09-13.09.2019r.organizujemy wyjazd integracyjny połączony z realizacją przedmiotu EDB dla uczniów klas pierwszych 3 i 4 letniego liceum.

Do pobrania: Zgoda i pełnomocnictwo