Projekty międzynarodowe - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Szkoła prowadzi rekrutację online.
Więcej informacji pod numerem telefonu 798 845 768

Projekty międzynarodowe

ERASMUS+

W latach 2018-2020 jedenastu nauczycieli naszego Zespołu Szkół realizuje Europejski Plan Rozwoju Szkoły w ramach dofinansowanego przez Komisję Europejską projektu Erasmus+ Akcja 1 „Kreatywne metody edukacyjne i współpraca międzynarodowa stymulacją wszechstronnego rozwoju uczniów”. Biorą oni udział w kursach w renomowanych szkołach europejskich, a zdobytą wiedzę i doświadczenie przenoszą na grunt naszej szkoły.

W naszej pracy skupiamy się na zwiększeniu efektywności nauczania kompetencji kluczowych, rozwijaniu kreatywności, krytycznego myślenia, kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów oraz ich świadomości międzykulturowej. Wprowadzamy na szerszą skalę nowe technologie i zajęcia poza murami szkoły. Udoskonalamy strategie pedagogiczne służące rozwojowi zdolności emocjonalnych i społecznych naszych uczniów.

Relacje, obserwacje i polecane przez nas materiały można obejrzeć w dwóch miejscach:
– na projektowej stronie „Erasmus+ ZSO Nr 1 STO” – https://zso1sto.weebly.com
– na Facebook-u „Erasmus+ w Ursynowskiej Jedynce”.

                                                                                                     Grupa Erasmus+

ETWINNING

 Szeroko rozwijamy współpracę międzynarodową w ramach eTwinning. To międzynarodowa społeczność gromadząca szkoły z całej Europy, które wykorzystując media elektroniczne działają wspólnie. Poszerza to zakres możliwości pedagogicznych oferowanych uczniom i nauczycielom, dobrze motywuje do nauki, pracy zespołowej, uczy tolerancji i otwiera na Europę. Nasz Zespół Szkół zrealizował ponad 40 projektów tego typu. Otrzymaliśmy nagrody oraz narodowe i europejskie odznaki jakości.

 

 

    Nasza szkoła otrzymała prestiżową odznakę “Szkoła eTwinning 2020-2021”
Jest to międzynarodowy wyraz uznania za pracę i zaangażowanie grupy nauczycieli w projekty eTwinning. Stajemy się w ten sposób członkiem elitarnej, europejskiej sieci wiodących szkół eTwinning, które stanowią inspirację dla innych poprzez dzielenie się wiedzą w zakresie e-bezpieczeństwa, innowacyjnego i kreatywnego podejścia do nauczania oraz promowania ustawicznego rozwoju zawodowego kadry.

Proces zdobywania odznaki był 2-etapowy i wymagał wykazania, że realizujemy projekty zasługujące na Krajowe Odznaki Jakości, dbamy o odpowiedzialne korzystanie z Internetu, nauczyciele ściśle współpracują ze sobą w ramach eTwinning, uczniowie w różnym wieku biorą udział w projektach tego typu, a eTwinning i współpraca międzynarodowa jest wpisana w strategiczny plan rozwoju szkoły.

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 chętni uczniowie pracują w projekcie „WiseWords”.

 Naszymi partnerami są szkoły z Portugalii, Grecji, Niemiec, Chorwacji i Turcji.

Celem projektu jest nauka dobrej dyskusji, dobierania argumentów, szukania kreatywnych rozwiązań. Uczniowie poznają słynne wypowiedzi, analizują ich treść i strukturę. Przewidziane są ćwiczenia praktyczne w formie debat (także on-line) oraz nauka konstruowania logicznego wystąpienia i metod zainteresowania słuchaczy. Większość prac toczy się w języku angielskim, zakładamy też cykliczny kontakt z rówieśnikami ze szkół partnerskich za pomocą Skype.
Oto spotkanie z Portugalczykami: kliknij tutaj 
Projektowy Twin Space: kliknij tutaj 

 

 

W projekcie można zacząć pracować w każdym momencie. Satysfakcja gwarantowana. Zapraszamy!

Anna Tobiacelli i Ignacy Szczeniowski

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 8:00-16:00